Areál prošel v letech 2015 až 2018 vkusnou a zdařilou rekonstrukcí. Průběh prací na památkově chráněném objektu z roku 1862 můžete sledovat (včetně popisů činností) ve fotogalerii.

Rekonstrukce

07-08/2018 Opravy vnitřních prostor a štukování, dočištění pozemku, zahradnické práce
03-07/2018Celková oprava fasád a drobných poruch zdiva, úklid budov (Etapa II.)
09-12/2017Celková oprava fasád a drobných poruch zdiva, úklid budov (Etapa I.)
09-11/2017Podzimní úklid pozemku, prořezání dřevin
11/2016-02/2017 Vyřízení dokumentace a podkladů pro rekonstrukci statku a dotaci
11/2016-04/2017Zednické práce, zajištění budov
02-09/2016Úklid pozemku, terénní práce, odvodnění
04/2016Zednické práce, statické zajištění budov
03/2016Základní stavební práce, odvodnění, úklid budov
12/2015Vykácení náletových dřevin, úklid pozemku
11/2015Převzetí objektu
10/2015Jednání s památkáři
03/2015Prohlídka objektu